• email
 • facebook
 • twitter
Online Hizmetler
 • VERD襤襤M襤Z H襤ZMETLER

  Aile Sal覺覺 Merkezimizde Verilen Hizmetlerin Listesi Buraya 襤癟in T覺klay覺n覺z.
 • ALIMA SAATLER襤M襤Z

  Hekimlerimizin al覺ma Saatleri 襤癟in Buraya T覺klay覺n覺z.
 • VATANDA REHBER襤

  Aile Sal覺覺 Merkezimizde 襤lemleri Nas覺l yapabileceinize Dair Bilgilere Buradan Ulaabilirsiniz.
 • A襤LE HEK襤MLER襤M襤Z

  Aile Sal覺覺 Merkezimizde G繹rev Yapan Aile Hekimlerimizin Listesi 襤癟in Buraya T覺klay覺n覺z.
 • DOKTORUNUZA SORUN

  Aile Hekiminize Soru Sormak 襤癟in Buraya T覺klay覺n覺z.
Ana Sayfa > TAL襤MATLAR [Geri]    Bu Sayfay覺 Yazd覺r 
TAL襤MATLAR


AILARIN SAKLANMASI ve TRANSFER襤 TAL襤MATI
Ama癟:
A覺lar覺n saklanmas覺 ve transferinde uygulayacak esaslar覺 belirlemektir.
Tan覺mlar:
1)A覺; Ba覺覺kl覺k sisteminin yan覺t覺n覺 uyarmak ve hastal覺a engel olmak amac覺yla v羹cuda verilen patojenik 繹zellii yok edilmi vir羹s, bakteri ya da bakteri par癟alar覺ndan oluan bir s羹spansiyondur.
2)Souk Zincir; Bir a覺n覺n etkinliini 羹retimden kiiye verilene kadar koruyan ve ihtiyac覺 olanlara yeterli miktarda etkin a覺n覺n ulamas覺n覺 salayan insan ve malzemeden oluan sistemdir.
3)A覺 Sorumlusu; Ba覺覺klama hizmetlerinin planlanmas覺, izlenmesi, denetlenmesi, deerlendirilmesi ve lojistiinden sorumlu kiidir.
4)A覺 ve Souk Zincir Sor. Yedei; A覺 ve souk zincir sorumlusu bulunmad覺覺 zamanlarda ayn覺 g繹rev ve yetkileri ta覺yan ve kendilerine verilen talimatlar覺 yerine getirerek onlara yard覺mc覺 olan kiidir.
A覺lar覺n Son Kullanma Tarihleri:
A覺lar覺n da覺t覺m覺nda ve kullan覺m覺nda son kullanma tarihleri mutlaka g繹z 繹n羹ne al覺narak, ayn覺 cins a覺lardan miad覺 uzun s羹re olan ve yeni gelmi olanlar覺 arka k覺sma , miad覺 k覺sa s羹re olan ve daha 繹nce gelmi olanlar覺 繹n k覺sma gelecek ekilde dizilmesiyle a覺lar覺n 繹nce kullan覺m覺 salanmal覺 ve miad覺 dolmu ya da kullan覺m s羹resi dolmu olanlar ile yaklaanlar iade edilmesi salanmal覺d覺r.
A覺lar覺n Saklanmas覺:
Merkezde a覺lar, a覺 saklama dolab覺nda saklanmal覺; bu dolaplarda mutlaka bir termometre olmal覺, bozulan veya k覺r覺lan覺n yerine hemen yenisi konulmal覺 ve a覺 saklama dolab覺n覺n 覺s覺s覺 +2 ile +8簞 aras覺nda korunmal覺d覺r.(zellikle + 4 簞 kalmas覺 salanmal覺d覺r).A覺lar, hava sirk羹lasyonu i癟in i癟 hacmin en az %25 si kadar 繹l羹 boluk b覺rakacak ekilde yerletirilmelidir.
A覺 Saklama Dolab覺 Is覺s覺n覺n Takibi
A覺 saklama dolab覺n覺n kap覺s覺na yap覺t覺r覺lan , bir 覺s覺 izlem 癟izelgesi ile dolab覺n 覺s覺s覺 繹l癟羹lerek sabah ve akam bu 癟izelgeye kaydedilmelidir. Is覺 izlem 癟izelgesinin alt覺nda souk zincir sorumlusunun ad覺 soyad覺 bulunmal覺 ve her takipte imzalanmal覺d覺r. Souk Zincir Sorumlusu olmad覺覺 zamanlarda bu ilemlerin yedei taraf覺ndan y羹r羹t羹lmesi salanmal覺d覺r. Is覺 襤zlem Formunu ay sonunda ilgili dosyada muhafaza edilmelidir.
A覺 Saklama Dolab覺n覺n Yeri
A覺 saklama dolab覺, a覺r覺 souk ve s覺caktan korunmal覺, muhafazal覺 uygun bir odaya ve duvardan 15-20 cm. uzakl覺kta d羹z bir zemine yerletirilmelidir. Bu odan覺n anahtar覺 ise sadece A覺 ve Souk zincir sorumlusunda bulunmal覺d覺r.
Bak覺m ve Stok ve Saklama Esaslar覺:
1-Her y覺l tekrarlanmak 羹zere her a覺 dolab覺n覺n souk zincir malzemesi mevcudu, periyodik bak覺m ve tamir gerektirenler ile yeni malzeme ihtiyac覺 belirlenmeli, onar覺m覺 veya temini salanmal覺d覺r.
2-A覺lar yaln覺zca a覺 saklama dolab覺 raflar覺nda tutulmal覺 ve a覺 ieleri ile aralar覺nda yeterli hava ak覺m覺 olacak ekilde yerletirilmelidir.
3-A覺 yerletirilmesinde miad覺 yak覺n bir s羹rede dolacak a覺lar覺n en kolay al覺nabilecek 繹n k覺s覺mda bulunmas覺na dikkat edilmelidir.
4-Dolap kapa覺na hi癟bir ey koyulmamal覺, buzdolab覺na asla a覺 d覺覺nda i癟ecek, yiyecek ve benzeri maddeler koyulmamal覺d覺r.
5-Buzlukta aral覺kl覺 olarak dizilmi buz ak羹leri bulundurulmal覺, buzluk buz ak羹leri i癟in kullan覺lmal覺 ve a覺lar buzlua koyulmamal覺d覺r. Buz ak羹leri sadece a覺 transferi kullan覺m覺 i癟in bulundurulur.
6-Olas覺 elektrik kesintilerine kar覺n, kesintisiz g羹癟 kayna覺n覺n (UPS) devreye girip girmedii kontrol edilmeli. Kontrol ve UPS bak覺m kay覺tlar覺 bulunmal覺d覺r.

A覺lar覺n Nakli
A覺 saklama dolab覺 temizlii yap覺l覺rken ve saha transportu gerektiinde a覺lar a覺 nakil kab覺 ile ve +2簞 / +8 簞 覺s覺y覺 koruyacak ekilde nakledilmeli ve korunmal覺d覺r.

Ana Sayfa Email G繹nder Beni T羹rk Hekimlerine Emanet Ediniz.