• email
 • facebook
 • twitter
Online Hizmetler
 • VERD襤襤M襤Z H襤ZMETLER

  Aile Sal覺覺 Merkezimizde Verilen Hizmetlerin Listesi Buraya 襤癟in T覺klay覺n覺z.
 • ALIMA SAATLER襤M襤Z

  Hekimlerimizin al覺ma Saatleri 襤癟in Buraya T覺klay覺n覺z.
 • VATANDA REHBER襤

  Aile Sal覺覺 Merkezimizde 襤lemleri Nas覺l yapabileceinize Dair Bilgilere Buradan Ulaabilirsiniz.
 • A襤LE HEK襤MLER襤M襤Z

  Aile Sal覺覺 Merkezimizde G繹rev Yapan Aile Hekimlerimizin Listesi 襤癟in Buraya T覺klay覺n覺z.
 • DOKTORUNUZA SORUN

  Aile Hekiminize Soru Sormak 襤癟in Buraya T覺klay覺n覺z.
Ana Sayfa > Emzirme [Geri]    Bu Sayfay覺 Yazd覺r 
Emzirme


Emzirme son derecede sal覺kl覺 ve doal bir y繹ntemdir. Her memeli canl覺 gibi insanlarda yavrusunu doumdan hemen sonra emzirmelidir.

Emzirmeye, doum ekli normal veya sezaryen olsun, m羹mk羹n olduunca doumdan hemen sonra balanmal覺d覺r. 羹nk羹 saatler s羹ren doum eylemi sonras覺 d羹nyaya gelen bebek yorgundur ve
ac覺km覺t覺r. Emzirmenin dier yararlar覺 ise unlard覺r:

Doumdan hemen sonra emzirmeye balama ile annede doum sonras覺 kanamalar da azalacakt覺r.

Her gebe kad覺n覺n v羹cudunda, hamilelik s羹resinde bebeini emzirebilmesi i癟in gerekli deiimler olmaktad覺r. Bu y羹zden her anne emzirme yeteneine sahiptir. nemli olan bu yeteneini uygun ekilde kullanabilmektir.

Lousal覺k d繹neminde s羹t羹n bol bir ekilde gelmesi i癟in annenin yapmas覺 gereken iki konu vard覺r: Bebeini s覺k s覺k emzirmek ve bol miktarda s覺v覺 t羹ketmek..

S羹t羹n bol ve uzun s羹reli gelebilmesi i癟in bebek her istedik癟e ve de s覺k s覺k emzirilmelidir.

Emzirmede her iki g繹羹s birden kullan覺lmal覺d覺r. Daima bir 繹nceki emzirmede kullan覺lan son g繹羹sten balanmal覺d覺r.

Emzirmede en rahat pozisyon se癟ilmeli ve bebein ba覺 ve g繹vdesi tam olarak anneye d繹n羹k olmal覺d覺r.

Emzirme meme ba覺ndan deil, meme ba覺 癟evresindeki koyu renkli k覺sm覺 kaplayacak ekilde yapt覺r覺lmal覺d覺r.

G繹羹s temizliinde s覺k s覺k sabun kullan覺lmas覺ndan ka癟覺n覺lmal覺d覺r.

Bebekler doduklar覺nda hayatlar覺n覺n ilk 4 g羹n羹nde kendilerine yetecek kadar v羹cutlar覺nda yedek su ile birlikte doarlar. Bu nedenle anne s羹t羹 bollaana kadar d覺ardan su veya dier i癟eceklerin verilmesine gerek yoktur.

Anne s羹t羹, bebeklerin normal b羹y羹mesini ve geliimini salayacak en ideal yap覺dad覺r. Hi癟bir yiyecek veya i癟ecek anne s羹t羹n羹n yerini tutmaz.

Anne s羹t羹 hastal覺klardan koruyucudur. Anne s羹t羹 ile beslenen bebeklerde ishal ve solunum sistemi hastal覺klar覺 癟ok daha az g繹r羹l羹r. Annenin ilk 4-5 g羹nl羹k s羹t羹 olan A覺z s羹t羹n羹n (Kolostrum) bebee verilmesi 癟ok 繹nemlidir. 羹nk羹 a覺z s羹t羹 adeta bebein ilk a覺s覺 gibidir.

Gereksiz yere balanan ek g覺dalar sonucunda bebekler k覺sa s羹rede anne s羹t羹n羹 b覺rakabilirler.

Anne s羹t羹 temizdir ve en uygun s覺cakl覺ktad覺r.

Anne s羹t羹n羹 vermek i癟in para harcamaya gerek yoktur, en ekonomiktir.

Bebek ac覺kt覺覺nda anne s羹t羹n羹 hemen verme imkan覺 olduundan bebein mama beklerkenki gibi alamas覺 s繹z konusu deildir.

Anne s羹t羹 ile beslenen bebeklerde alerjik hastal覺klar 癟ok daha az g繹r羹l羹r.

襤lk 4 ay i癟erisinde bebeklere anne s羹t羹 d覺覺nda su dahil hi癟bir ek g覺da verilmemelidir.

Emzirme s覺ras覺nda anne ile bebek aras覺nda ayn覺 zamanda bir duygusal ba oluur ve bu g羹ven ba覺n覺n, bebeklerin 癟ocukluk d繹nemlerini dahi olumlu y繹nde etkiledii saptanm覺t覺r.

Bebeklerini emziren kad覺nlarda ileri yalarda g繹羹s kanseri g繹r羹lme riski azald覺覺 tesbit edilmitir.

EMZ襤RME ve ANNE ST NEDEN NEML襤D襤R? 襤TE 49 NEML襤 NEDEN...

Anne s羹t羹n羹n yararlar覺 ve emzirmenin 繹nemi saymakla bitmez. Emzirme son derecede sal覺kl覺 ve doal bir y繹ntemdir. Her memeli canl覺 gibi insanlar da yavrusunu doumdan hemen sonra emzirmelidir.

襤te yap覺lan bilimsel 癟al覺malar sonucu ortaya 癟覺kan ve 繹nemi her ge癟en g羹n artan emzirmenin yararlar覺:

1.D羹nya Hekimleri, WHO ve UNICEF emzirmeyi 繹neriyor.
Anne s羹t羹 ister premat羹re, ister hasta domu olsun, t羹m yeni doanlarda tercih edilmesi gereken beslenme eklidir. Amerikan ocuk Hekimleri Akademisi'ne g繹re emzirme en az 12 ay devam etmelidir, bu s羹reden sonra istee bal覺 olarak emzirme devam edilebilir.

zellikle doumdan sonra ilk 6 ayda, bebekler anne s羹t羹 haricinde hi癟 bir ek g覺daya gereksinim duymazlar.

2. Emzirme kad覺nlara 繹zel bir durumdur ve anne ile bebek aras覺nda g羹癟l羹 bir duygusal ba olumas覺n覺 salar. Bu g羹ven ba覺 癟ocukluk d繹nemine kadar devam eder.

Emzirme ile anne v羹cudundan "oksitosin" isimli hormon salg覺lan覺r. Bu hormon hem s羹t羹n memelerden d覺ar覺 at覺lmas覺ndan sorumludur hem de doum sonras覺 rahmin toparlanmas覺n覺 kolaylat覺r覺r. Ayn覺 zamanda annelik g羹d羹s羹n羹n gelimesine yard覺mc覺 olur ve anne ile bebek aras覺nda g羹癟l羹 bir ba gelimesini salar.

3. Emzirme bebein duygusal gereksinimlerini kar覺lar.
T羹m bebekler kucaklanmay覺 ister. al覺malar kucakta tutulmayan premat羹r bebeklerde 繹l羹m riskinin daha fazla olduunu g繹stermektedir. Bir bebek i癟in, ka癟 ayl覺k olursa olsun emzirme esnas覺ndaki pozisyonundan daha rahat bir duru ekli yoktur. Bu bebein ruhsal geliimi i癟in son derece 繹nemlidir.

4. Anne s羹t羹 bebek i癟in m羹kemmel bir besin maddesidir.
Anne s羹t羹 t羹re 繹zg羹 bir salg覺d覺r ve baka hi癟bir besin maddesi anne s羹t羹n羹n bebee salad覺覺 yararlar覺 salayamaz.

5. Emzirmemek annede meme kanseri riskini artt覺r覺r.
Yap覺lan 癟al覺malarda emzirmenin meme kanseri riskini azaltt覺覺 saptanm覺t覺r. En az 24 ay emzirenlerde bu azalma % 25 oran覺nda olmaktad覺r. Emzirmeye gen癟 yalarda balayanlarda bu azalma daha fazla olmaktad覺r.

6. Anne s羹t羹 her zaman haz覺rd覺r.

7. Anne s羹t羹n羹n sindirilmesi daha kolayd覺r.
Bebekler annelerinin s羹t羹n羹 dier memeli hayvanlar覺n s羹t羹ne g繹re daha rahat sindirebilirler. Bunun muhtemel nedeni anne s羹t羹n羹n i癟erdii t羹re 繹zg羹 bir enzimdir. 襤nek s羹t羹nde daha fazla protein olmas覺na kar覺n sindirimi daha zordur ve bebekler b羹t羹n bu proteinleri kullanamazlar.

8. Mama ile beslenme k覺z bebeklerin ileride meme kanseri olma riskini artt覺rmaktad覺r.
Bebekliklerinde anne s羹t羹 yerine mama ile beslenen k覺z 癟ocuklar覺n ileriki yaamlar覺nda meme kanserine yakalanma riski anne s羹t羹 alanlara g繹re %25 artmaktad覺r.

9. Anne s羹t羹 mekonyumun at覺lmas覺n覺 kolaylat覺r覺r.
Bebekler barsaklar覺nda mekonyum ad覺 verilen koyu k覺vaml覺 yap覺kan bir madde ile doarlar. Anne s羹t羹 mekonyumun barsaklardan at覺lmas覺n覺 kolaylat覺r覺r.

10. Mama ile beslenme daha d羹羹k zeka d羹zeyi ile balant覺l覺d覺r.
Yap覺lan arat覺rmalarda bebekliklerinde anne s羹t羹 ile beslenen gen癟lerin mama ile beslenenlere g繹re zeka d羹zeylerinin daha y羹ksek olduu ve okulda daha 癟ok baar覺 g繹sterdikleri saptanm覺t覺r.

11. Emzirme Crohn hastal覺覺na kar覺 koruma salar.
Emzirme ciddi bir barsak hastal覺覺 olan Crohn hastal覺覺na kar覺 koruyucudur. Crohn hastal覺覺 barsaklar覺n enflamatuar bir rahats覺zl覺覺d覺r.

12. Emzirme sayesinde annenin doum sonras覺 kilo vermesi kolayla覺r.
Emziren anneler g羹nde 500 kalori fazladan harcarlar. Bu da kilo vermeyi kolaylat覺ran bir etkendir.

13. Emzirme doum sonras覺 kanamalar覺 azalt覺r.
Emzirme ile salg覺lanan oksitosin hormonu rahmin kas覺lmas覺n覺 salarken a癟覺k olan kan damarlar覺n覺n da kapanmas覺na yard覺mc覺 olur ve bu sayede doum sonras覺 kanamalar azal覺r.

14. Emzirme doum sonras覺 annenin rahminin k羹癟羹lmesini kolaylat覺r覺r.
Emzirmeyen annelerin rahimleri doum 繹ncesindeki boyutlar覺na asla d繹nemez. Her zaman eskisinden biraz daha b羹y羹k kal覺r.

15. Pre-term s羹t 繹zellikle erken doan bebekler i癟in tasarlanm覺t覺r.
Zaman覺ndan 繹nce doum yapan annelerin s羹t羹, miad覺nda doum yapanlardan daha farkl覺d覺r. Bu d繹nemde s羹t "a覺z" ad覺 da verilen ilk s羹te yani "kolostruma" benzer ve erken doan bebein sal覺覺 i癟in gereklidir. Mikroplara kar覺 antikor ve protein deposu olan kolostrum bebein adeta bir ilk a覺s覺 d覺r.

16. Anne s羹t羹 ba覺覺kl覺k ile ilgili maddeler i癟erir ve bebein ba覺覺kl覺k sisteminin geliimini kolaylat覺r覺r.

17. Mama ile beslenen bebeklerde tip 1 diabet riski artar.
Yap覺lan 癟al覺malarda 癟ocukluk d繹neminde fazla miktarda inek s羹t羹 i癟en kiilerde bu s羹te kar覺 antikorlar覺n y羹ksek olduu ve bu durumun da ins羹line ba覺ml覺 diabet riskini artt覺rd覺覺 bulunmutur.

18. Emzirme endometriozis geliimini azalt覺r.

19. Emzirme annede yumurtal覺k kanseri riskini azalt覺r.
Arat覺rmalar emziren annelerin ileriki yaamlar覺nda over kanserine yakalanma riskinin emzirmeyenlere g繹re daha d羹羹k olduunu g繹stermektedir.

20. Emzirmeme annede endometrium kanseri riskini artt覺r覺r.
Arat覺rmalar emziren annelerin ileriki yaamlar覺nda over kanserine yakalanma riskinin emzirmeyenlere g繹re daha d羹羹k olduunu g繹stermektedir.

21. Mama bebekte alerji gelime ans覺n覺 artt覺r覺r.
Mama ile beslenen bebekler anne s羹t羹 ile beslenenlere g繹re daha y羹ksek oranda alerjik b羹nyeye sahiptirler.

22. Mama "ani bebek 繹l羹m羹 sendromu" riskini artt覺rabilir.
Hi癟bir sebep olmadan bebeklerin aniden 繹l羹m羹 "ani bebek 繹l羹m羹 sendromu" olarak adland覺r覺l覺r. Mama ile beslenen bebeklerde bu risk daha y羹ksek bulunmutur.

23. Anne s羹t羹 bebekte kulak enfeksiyonlar覺 s覺kl覺覺n覺 azalt覺r.

24. Anne s羹t羹 bebekte ast覺m ve dier alerjik hastal覺klar覺n g繹r羹lme riskini ve s覺kl覺覺n覺 azalt覺r.

25. Anne s羹t羹 bebei ishale kar覺 korur.

26. Anne s羹t羹 bebei "bakteriyel menenjite" kar覺 korur.

27. Anne s羹t羹 bebei "solunum sistemi enfeksiyonlar覺na" kar覺 korur.

28. Anne s羹t羹 bebei baz覺 "lenfoma" t羹rlerine kar覺 korur.

29. Anne s羹t羹 bebei "juvenil eklem romatizma"s覺na kar覺 korur.

30. 襤nek s羹t羹 barsaklar a癟覺s覺ndan irritand覺r (tahri edici etkide).

31. Anne s羹t羹 bedavad覺r.

32. Mama ile beslenen bebekler ileriki yaant覺lar覺nda imanl覺k a癟覺s覺ndan daha fazla risk alt覺ndad覺r.

33. Anne s羹t羹 bebei baz覺 "g繹rme kusurlar覺na" kar覺 korur.
Bangladede yap覺lan bir 癟al覺mada emzirmenin, hem k覺rsal hem de kentsel alanda yaayanlarda gece k繹rl羹羹ne kar覺 koruyucu bir fakt繹r olduu saptanm覺t覺r. Bebein yaant覺s覺n覺n ilk 24 ay覺nda en 繹nemli A vitamini kayna覺 annesinin s羹t羹d羹r.

34. Anne s羹t羹 a覺lar覺n etkinliini artt覺r覺r.
Anne s羹t羹 ile beslenen bebeklerde, a覺lardan sonra g繹r羹len ba覺覺kl覺k cevab覺n覺n daha g羹癟l羹 olduu saptanm覺t覺r.

35. Emzirme doal bir gebelikten korunma y繹ntemidir.
Uygun ekilde yap覺lan bir emzirme gebelikten en az 3 ay s羹reyle gebelikten korunmay覺 salar.

36. Anne s羹t羹 ile beslenen bebekler daha az doktora gider.
Anne s羹t羹 ile beslenen bebekler genel olarak daha sal覺kl覺 olduklar覺 i癟in daha az doktora gitme gereksinimi g繹r羹l羹r.

37. Emzirme annede ileride kemik erimesi ans覺n覺 azalt覺r.
Bulgular emzirmeyen kad覺nlarda kemik erimesinin 4 kat fazla g繹r羹ld羹羹n羹 ortaya koymutur.

38. Anne s羹t羹 daha iyi sosyal geliim salar.
Anne s羹t羹 ile beslenen bebeklerin psikomotor ve sosyal geliimi mama ile beslenenlere g繹re belirgin derecede daha iyidir.

39. Anne s羹t羹 her zaman uygun konsantrasyonda besin maddesi i癟erir.

40. Anne s羹t羹 bebek i癟in doal bir sakinletiricidir.
Anne s羹t羹n羹n i癟erdii baz覺 kimyasal maddeler bebein daha kolay uykuya dalmas覺na yard覺mc覺 olur. Sinirli bebekler daha kolay sakinleir.

41. Emzirmek mama haz覺rlamaya g繹re kolayd覺r.

42. Anne s羹t羹 癟evre ile bar覺覺kt覺r.
Emzirme, ie, kutu, paket gibi at覺k maddeler i癟ermediinden 癟evre ile dosttur.

43. Anne s羹t羹 ar覺 kesicidir.
Anne s羹t羹 i癟erisinde bulunan endorfinler bebek i癟in doal bir ar覺 kesici g繹revi g繹r羹r.

44. Anne s羹t羹 her zaman temizdir.

45. Emzirme bebein di sal覺覺 i癟in yararl覺d覺r.
Memeden emmek, biberondan emmeye g繹re bebein di ve 癟ene geliimi i癟in daha uygundur. Memeden emerken biberona g繹re 60 kat fazla enerji harcayan bebein 癟ene kaslar覺 daha kuvvetli olur. D羹zg羹n gelien bir 癟enede 癟覺kan diler daha d羹zg羹n ve sal覺kl覺 olur.

46. Anne s羹t羹 alan bebeklerde "refl羹" daha az g繹r羹l羹r
Emziren annelerin bebeklerinde mide i癟eriinin yemek borusuna ka癟mas覺 (refl羹) daha k覺sa s羹reli ve daha az olur.

47. Emzirme annenin kendine olan sayg覺s覺n覺 g羹癟lendirir.

48. Anne s羹t羹 her zaman uygun s覺cakl覺ktad覺r.

49. Anne s羹t羹 sentetik hormonlar i癟ermez, tamamen doald覺r.


EMZ襤RME NE EK襤LDE YAPILMALIDIR?
Emzirmeye, doum ekli normal veya sezaryen olsun, m羹mk羹n olduunca doumdan hemen sonra balanmal覺d覺r. 羹nk羹 saatler s羹ren doum eylemi sonras覺 d羹nyaya gelen bebek yorgundur ve ac覺km覺t覺r.

Her gebe kad覺n覺n v羹cudunda, hamilelik s羹resinde bebeini emzirebilmesi i癟in gerekli deiimler olmaktad覺r. Bu y羹zden her anne emzirme yeteneine sahiptir. nemli olan bu yeteneini uygun ekilde kullanabilmektir.

Lousal覺kta annenin dikkat etmesi gereken iki 繹nemli konu vard覺r. Bunlardan birisi s覺k olarak s覺v覺 t羹ketmek, bir dieri ise emzirmek

S羹t羹n bol ve uzun s羹reli gelebilmesi i癟in bebek her istedik癟e ve de s覺k s覺k emzirilmelidir.

Emzirmede her iki g繹羹s birden kullan覺lmal覺d覺r. Daima bir 繹nceki emzirmede kullan覺lan son g繹羹sten balanmal覺d覺r.

Emzirmede en rahat pozisyon se癟ilmeli ve bebein ba覺 ve g繹vdesi tam olarak anneye d繹n羹k olmal覺d覺r.

Emzirme meme ba覺ndan deil, meme ba覺 癟evresindeki koyu renkli k覺sm覺 kaplayacak ekilde yapt覺r覺lmal覺d覺r.

G繹羹s temizliinde s覺k s覺k sabun kullan覺lmas覺ndan ka癟覺n覺lmal覺d覺r.

Bebekler doduklar覺nda hayatlar覺n覺n ilk 4 g羹n羹nde kendilerine yetecek kadar v羹cutlar覺nda yedek su ile birlikte doarlar. Bu nedenle anne s羹t羹 bollaana kadar d覺ardan su veya dier i癟eceklerin verilmesine gerek yoktur.

Gereksiz yere balanan ek g覺dalar sonucunda bebekler k覺sa s羹rede anne s羹t羹n羹 b覺rakabilirler.

襤lk 4 ay i癟erisinde bebeklere anne s羹t羹 d覺覺nda su dahil hi癟bir ek g覺da verilmemelidir.

"Her a癟覺dan sal覺kl覺 bir anne ve sal覺kl覺 bir bebek sahibi olmak i癟in
bebeinizi d羹zenli olarak emzirin"

Ana Sayfa Email G繹nder Beni T羹rk Hekimlerine Emanet Ediniz.